SPRENGNING AV:

  • Tomter
  • Grøfter
  • Veier
  • Masseuttak
  • Sikring av berg

Nipa Rock As har lang erfaring med sprengningsoppdrag, og hjelper deg med å oppnå ønsket resultat, uansett hva du ønsker å sprenge vekk. Vi sprenger ut tomter, grøfter og veier. Vi bistår også med masseuttak og sikring av berg.

Vi har gode referanser, følger opp alle sikkerhetskrav og krav til planer og dokumentasjon – og sørger for at du som kunde er tilfreds med resultatet før vi sier oss fornøyd.