Nipa Rock AS har spesialisert oss på dei mest krevende jobbene med å fjerne fjell og betong. Med hydraulisk Kiling/sprenging er all risiko for rystelser og skade på omgivelsen eliminert. Vi har utstyr så er spesialisert på jobber inni bygninger. Vi har har lang erfaring på hydraulisk kiling/prenging ut av fjell. Vi har alltid fokus på kvalitet på det arbeidet vi utfører med resultat av mange gode tilbake meldinger av våre kunder.

Ta gjerne kontakt for ein hyggelig prat.

Terje Espedal
Mob 99 33 50 02
E-post. terje@niparock.no